Associationen Dansk Biobrændsel

– et skridt på vejen mod en grønnere fremtid

Associationen Dansk Biobrændsel (ADB) er brancheforening for danske importører af den bæredygtige biomasse, der hver dag bidrager målbart til Danmarks grønne omstilling.

Vi varetager medlemmernes interesser, giver klare, faktabaserede svar på spørgsmål om biobrændsel – og bidrager til, at det er trygt at være kunde hos vores medlemmer.

ADB’s mærkesager:

  • At medvirke til, at bæredygtig biomasse kan anvendes som klimavenlig vedvarende energi, indtil der er bedre alternativer til rådighed.
  • At sikre vores medlemmer fair og fordelagtige vilkår for deres forretninger.
  • At støtte vores medlemmer med viden og vejledning, så de kan leve op til kravene til bæredygtig biomasse.
  • At stå til rådighed med rådgivning og enkle og faktabaserede svar på spørgsmål om biomasse og dens bæredygtighed til medier, myndigheder, politikere og offentlighed.
  • At forebygge mytedannelse omkring biobrændslers bæredygtighed med relevant og veldokumenteret viden.