Om ADB

Associationen Dansk Biobrændsel (ADB) er brancheforening for Danmarks førende importører af bæredygtig biomasse.

ADB’s opgave er at varetage medlemmernes interesser og udgøre talerør til omverden på branchens vegne.

ADB står til rådighed med klar og faktabaseret information om biobrændsel og energikildens bæredygtighed til både medlemmer, presse, myndigheder og offentlighed.

Biomasse udgør ca. 65% af den vedvarende energi i Danmark og spiller dermed en afgørende rolle for, at Danmark kan leve op til egne og EU’s klimamålsætninger. 

En del af missionen er derfor at medvirke til, at biomasse fortsat bliver stadig mere bæredygtig. ADB er således en del af løsningen i den grønne udvikling.

Historie

Historien om ADB begynder imidlertid i en helt anden tidsalder.

Associationen blev stiftet d. 27. april 1900 som Danske Kulimportørers Association i en periode, hvor kul var en afgørende energiressource i udviklingen af det samfund, vi kender i dag.

Da ADB i 2000 fejrede 100 års jubilæum havde biomasse i form af træflis, træpiller og træbriketter for længst taget over som medlemmernes primære forretningsområde. Derfor skiftede associationen i 2012 navn til Danske Biobrændsels- og kulimportørers Association (DBKA).

Forbruget og dermed handlen med kul har de seneste mange år været under hastig udfasning og fylder ikke længere meget. Det er nu biobrændsel, som er blevet hele omdrejningspunktet for ADB’s aktiviteter.

På generalforsamlingen i 2020 blev det derfor besluttet at ændre navn til Associationen Dansk Biobrændsel (ADB).